Lars L och Anna Book, Norrköping, 23 mars 2007 (Foto: Petrus Johansson)

Bildspel